Co ważne, już wiadomo, że warunki i treść programu już nie ulegną zmianie. W Programie będą dostępne trzy rodzaje finansowania:

– pożyczki płynnościowe,

– pożyczki preferencyjne oraz

– instrumenty kapitałowe.

Chociaż program obejmuje przedsiębiorstwa z wielu branż, to z jego działania wyłączone zostały firmy z sektora usług finansowych, np. banki i instytucje finansowe oraz firmy działające na rynku nieruchomości komercyjnych i deweloperzy. Jest jeszcze inne obostrzenie – beneficjentem programu mogą być tylko te przedsiębiorstwa, które przejdą badanie due dilligence przez PFR lub jego doradców oraz te, które na dzień 31.12.2019 r. nie były w trudnej sytuacji.

Szczegółowe warunki są też uzależnione od rodzaju wsparcia, o które stara się przedsiębiorca: w przypadku finansowania preferencyjnego będzie trzeba dostarczyć prognozy finansowe i plan restrukturyzacji; natomiast w ramach tarczy kapitałowej trzeba będzie wykazać, że bez wsparcia mieliby co najmniej duże trudności w prowadzeniu działalności, a utracona przez nich stabilność może spowodować społeczne trudności.

W celu otrzymania środków pieniężnych beneficjenci tarczy będą musieli założyć odpowiednie rachunki bankowe w PKO BP działającym jako agent dla PFR.

Jak działają poszczególne tarcze? W ramach Tarczy płynnościowej przedsiębiorcy będą się mogli starać o pożyczkę do miliarda złotych. Jeśli przedsiębiorca wykaże, że potrzebuje więcej pieniędzy, to jest szansa, że po zweryfikowaniu tego przez PFR, dostanie większą pożyczkę.

Tarcza Preferencyjna to też pożyczka – tutaj maksymalne dofinansowanie będzie równe skumulowanej stracie na poziomie EBITDA, poniesionej i oszacowanej za okres od 1.3.2020 r. do 31.8.2020 r., jeśli stan epidemii nie zostanie skrócony. Pożyczka będzie mogła być umorzona do wysokości 75% kwoty oraz 75% faktycznej szkody spowodowanej epidemią COVID.

Pieniądze z Tarcz Płynnościowej i Preferencyjnej będą mogły być przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, zobowiązania handlowe (zakup towarów oraz materiałów lub inne koszty związane z wytworzeniem produktów lub usług), czy zobowiązania budżetowe.

W ramach Tarczy Finansowej dostępne będą pomocowe finansowanie kapitałowe oraz rynkowe finansowanie kapitałowe. Maksymalnie będzie można dostać miliard złotych, a zabezpieczeniem finansowania będą: zastaw na udziałach przedsiębiorcy należących do jego akcjonariuszy lub udziałowców lub, prawo pociągnięcia do sprzedaży lub płatność z tytułu gwarancji. Przedsiębiorca będzie musiał raportować do PFR m.in.: zgodność przeznaczenia środków z uzgodnionym celem w umowie z PFR czy brak zmiany kontroli przedsiębiorstwa w czasie trwania inwestycji, a Fundusz może mieć prawo wskazania swojego kandydata do rady nadzorczej. W umowie między PFR a przedsiębiorcą ustalona będzie też ścieżka wyjścia z inwestycji np. przez odkupienie akcji nabytych przez PFR przez przedsiębiorcę czy sprzedaż papierów wartościowych na giełdzie w ofercie publicznej.