Tarcza Antykryzysowa to wciąż rozszerzany i udoskonalany pakiet wsparcia dla pracodawców, którego głównym celem jest ochrona jak największej liczby miejsc pracy.

Do tej pory w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia do pracodawców trafiło 187,29 mld zł, z czego:

  • Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju –  68,7 mld zł wsparcia,
  • Tarcza pomocowa Banku Gospodarstwa Krajowego – przeszło 61,5 mld zł,
  • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenie postojowe – ponad 28,6 mld zł,
  • Wsparcie m.in. na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umarzalna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, pomoc dla organizacji pozarządowych i  samozatrudnionych – 28,3 mld zł,
  • Pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu – 168 mln zł.

Źródło:

www.gov.pl