Ministerstwo Rozwoju informuje o konkretnych mechanizmach, pozwalających wesprzeć budżety samorządów. Pakiet rozwiązań przewiduje m.in., że od czerwca do grudnia podwojone będą dochody powiatów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. W tym okresie będzie do nich trafiała co druga (normalnie co czwarta) złotówka. W 2020 roku JST będą mogły też wprowadzić nierównowagę po stronie bieżącej w swoim budżecie dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT oraz podatków lokalnych), którego przyczyną jest epidemia COVID-19.

W tym roku złagodzona będzie też reguła fiskalna, która ogranicza zadłużenie – w tym przypadku również będzie to można zrobić o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych samorządu, wynikającego z epidemii COVID-19. Jednostki samorządu terytorialnego będą też mogły przesunąć na kolejne miesiące wpłaty do budżetu państwa, dokonywane przez JST o wyższych niż średnia dochodach podatkowych – popularnie zwane „Janosikowym”. Raty, które trzeba by uiścić w czerwcu i lipcu 2020 r., będzie można zapłacić w równych częściach, między sierpniem a grudniem. Resort jako przykład, podaje Wrocław i Warszawę, które jako zobowiązania w ramach „janosikowego” (odpowiednio za czerwiec i lipiec ponad 15 mln i ponad 201 mln złotych) będą mogły zapłacić w równych częściach do grudnia 2020 r.

Pieniądze z funduszu korkowego JST będą mogły przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Ponadto, wprowadzona została możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność samorządów. Kraków z tego tytułu otrzyma ponad 80 mln złotych, a dużo mniejsze Komorniki – ponad 2,4 mln złotych.