Szybkie wyszukiwanie w Legalis Księgowość Kadry Biznes

Lista głównych skrótów do ustaw

Uwaga! Przykładowo wpisanie w okno wyszukiwarki:

 • skrótu polskiego aktu prawnego (np. Ordynacja podatkowa – OrdPU) od razu otworzy jego treść,
 • frazy np. kpa art. 14 wyświetli od razu Kodeks postępowania administracyjnego w artykule 14,
 • publikatora np. Dz.U. 2017 poz 34 (przy wpisywaniu publikatora nie musimy zwracać uwagi na kropki, małe lub duże litery) – pozwoli na szybkie dotarcie do szukanego aktu prawnego.

Szczegółowy wykaz skrótów poniżej:

Skróty

 • KPA – Kodeks postępowania administracyjnego
 • PrBud – Prawo budowlane
 • KP – Kodeks pracy
 • KC – Kodeks cywilny
 • KPC – Kodeks postępowania cywilnego
 • KKS – Kodeks karny skarbowy
 • KSH – Kodeks spółek handlowych
 • KRSU – Ustawa o krajowym rejestrze handlowym
 • KK – Kodeks karny
 • KPK – Kodeks postępowania karnego
 • KRO – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • KW – Kodeks wykroczeń
 • KPW – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • KKW – Kodeks karny wykonawczy

Skróty innych ustaw

 • Konst – Konstytucja RP
 • OrdPU – Ordynacja Podatkowa
 • VATU – Ustawa o podatku od towarów i usług
 • PDOFizU – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • PDOPrU – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • PostAdmU – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • ZNKU – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • PrBank – Prawo bankowe
 • PrAut – Prawo autorskie
 • PrCelne – Prawo celne
 • PrCzek – Prawo czekowe
 • PrAdw – Prawo o adwokaturze
 • PrNot – Prawo o notariacie
 • RadPrU – Ustawa o radcach prawnych
 • KDTU – Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przeterminowanym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej