Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Formularz jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rcb/szczepieniawpracy. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie jedno zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL), zakład pracy musi uzyskać jego zgodę, dopiero posiadając taką zgodę można zgłosić się do programu szczepień,
  • liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu,
  • pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.

Warto przypomnieć, że zakład pracy może zgłosić nie tylko pracowników ale również następujące osoby:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin w/w osób.
Ważne

Należy pamiętać, że w punktach szczepień organizowanych na terenie zakładu pracy, albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z PWDL muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19 (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu pomiędzy obsługą która będzie przeprowadzała szczepienia a pracownikami którzy będą szczepieni).

Obecnie rząd nie określa do kiedy pracodawcy mogą się zapisywać w ramach tego programu, należy natomiast zakładać, że o ile będą chętne podmioty zatrudniające do programu szczepień w zakładach pracy, to program będzie kontynuowany.