W rozporządzeniu z 27.6.2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1319) określono trzy poziomy wykształcenia (podstawowy, rozszerzony oraz specjalistyczny) niezbędne do wykonywania czynności zawodowych fizjoterapeuty. Natomiast w załączniku do rozporządzenia określono szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania.