Z dniem 10.10.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17.9.2018 r. w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności (Dz.U. poz. 1822). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z 14.8.2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 999).

W rozporządzeniu usunięto kwestie związane z opisem systemów Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz zakresem komunikacji między elementami struktury poszczególnych systemów, w tym zestawienia struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.

Usunięto również odwołanie do norm dotyczących przesyłania dokumentacji zdrowotnej z uwagi na to, że dokumentacja medyczna nie jest udostępniana w przedmiotowych systemach oraz przepisy odnoszące się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Rozporządzenie usuwa także możliwość gromadzenia zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.