W zarządzeniu Prezesa NFZ nr 40/2020/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidziano finansowanie testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i dodatkowe środki na dostępność respiratorów w szpitalach jednoimiennych.

W zarządzeniu nr 40/2020/DSOZ (zmieniającym zarządzenie nr 32/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8.3.2020 r.) uwzględniono dodatkowe świadczenia, które będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  • finansowanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w trakcie pobytu/ hospitalizacji pacjenta,
  • dodatkowe finansowanie łóżek w szpitalach jednoprofilowych zakaźnych,
  • dodatkowe finansowanie respiratorów w szpitalach jednoprofilowych zakaźnych.

Ponadto w zarządzeniu doprecyzowano sposób wyliczania zindywidualizowanej opłaty za gotowość do udzielania świadczeń, zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych oraz dodano wzory raportów sprawozdawczych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od 8.3.2020 r.