W celu monitorowania przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) francuski organ nadzorczy dokonuje tysięcy inspekcji każdego roku. Procedury kontrolne w roku 2020 będą obejmowały 3 obszary wskazane przez CNIL. Mają one bowiem zdaniem organu zasadniczy wpływ na życie codzienne obywateli.

Zabezpieczenie danych dotyczących zdrowia

Dane dotyczące zdrowia zaliczają się do kręgu danych wrażliwych, a co za tym idzie, muszą one zostać poddane szczególnej ochronie. Ich przetwarzanie musi być poddane ścisłemu monitorowaniu w celu zapewnienia prywatności podmiotom danych. Stąd francuski organ postawił sobie za cel weryfikację wdrożonych środków bezpieczeństwa w tym sektorze.

Wykorzystywanie danych o geolokalizacji

Coraz częściej stosowane rozwiązania technologiczne funkcjonujące z wykorzystaniem danych dotyczących geolokalizacji użytkowników stanowią dostrzegalne ułatwienie w codziennym życiu. Niemniej jednak wiążą się z ryzykiem naruszenia prywatności osób korzystających z takich aplikacji/programów. Z tego względu CNIL przeanalizuje ten obszar pod kątem proporcjonalności zbieranych danych, okresów ich retencji oraz zastosowanych zabezpieczeń.

Legalność profilowania

Ostatnim obszarem, który poddany zostanie inspekcji, będzie kwestia zgodności z prawem profilowania użytkowników przez programy śledzące oraz w ramach zbieranych plików cookies. Organ zweryfikuje, czy wobec podmiotów danych poddanych takiemu profilowaniu, wypełnione zostały wszelkie obowiązki na gruncie obowiązujących aktów normatywnych. Wynikają one m.in. z francuskiej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej z 12 lipca 2002 r., która nakłada na administratorów danych wymogi dotyczące np. zbierania zgód oraz udzielenia stosownych informacji podmiotom danych. Dodatkowo cały szereg nowych obowiązków ma swoje źródło w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych (RODO).

Weryfikacja wskazanych powyżej obszarów będzie stanowiła ok 20% wszystkich inspekcji zaplanowanych przez CNIL na 2020 r.

Źródło: https://www.cnil.fr/en/what-inspection-strategy-2020