Liczba osób bezrobotnych w końcu października 2020 r. wyniosła 1018,4 tys., wobec 1023,7 tys. osób we wrześniu 2020 r., co potwierdza wstępne dane z urzędów pracy. Oznacza to, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest niższa w stosunku do września 2020 r. o 5,3 tys. osób, (tj. o 0,5%), a w stosunku do października 2019 r. – wyższa o 177,9 tys. (21,2%).

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach: od 3,7% w wielkopolskim do 9,8% w warmińsko-mazurskim.

Źródło:

gov.pl