Stawki opłaty paliwowej opublikowane zostały w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 7.11.2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1073).

Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2014 ze zm.) ogłoszono stawkę opłaty paliwowej na rok 2020, która wynosi:

1) 138,49 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2) 306,34 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3) 170,55 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Opłatę paliwową od paliw silnikowych zobowiązani są płacić: producenci paliw silnikowych i gazu, importerzy paliw silnikowych i gazu, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.