Dla kogo staż?

Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Co ważne, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana.

Ile trwa staż? O co tu dokładnie chodzi?

Taki staż może trwać od co najmniej 3 do maksymalnie 12 miesięcy. Stażyści są rekrutowani i przygotowani do wymagań na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w drodze konkursu.

Program „Stabilne zatrudnienie” przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla osoby niepełnosprawnej, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych. To różnego rodzaju kursy, warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie trenera pracy. Stażyści mogą liczyć również na stypendium – nie więcej niż 2500 zł brutto miesięcznie – oraz pokrycie kosztów dojazdów.

Gdzie się zgłosić?

Osoby niepełnosprawne zainteresowane realizacją stażu zawodowego mogą zgłaszać się do następujących organizacji pozarządowych:

  • Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska)
    e-mail: [email protected]
    tel.: (22) 299 29 28; 577 648 000
    Liczba miejsc stażowych: 130
  • Fundacja SUSTINAE

e-mail: [email protected]

tel.: 692 954 213

Liczba miejsc stażowych: 113

  • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

e-mail: [email protected]

tel.: (75) 752 42 54; 668 374 414; 509 794 155; 606 296 420

Liczba miejsc stażowych: 247

Pełna lista instytucji oferujących miejsca stażowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych-program-stabilne-zatrudnienie/

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/startuja-staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych