Rada Ministrów pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy. Wskazano, że w celu ograniczenia pandemii COVID-19, pracodawca powinien mieć narzędzie, dzięki któremu będzie miał możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy.

Więcej treści dotyczących COVID-19 po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Najważniejsze założenia jakie przewiduje poselski projekt ustawy

  •  Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2.
  • Pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będą mogły wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane ze środków publicznych.
  • Pracodawca będzie mógł delegować pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy; dotyczyć to będzie osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2; chodzi także o osoby, które posiadają pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
  • Weryfikacja tożsamości w zakładach pracy odbywać się będzie przez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19; chodzi tu przede wszystkim o unijne cyfrowe zaświadczenie COVID albo uproszczony certyfikat wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą; będzie można dokonać tego za pomocą nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia.
  • Przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegały ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Ważne

Rada Ministrów uściśliła, że w uzasadnieniu do projektu ustawy powinno zostać wskazane, że źródłem finansowania przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z zakupem i umożliwieniem wykorzystania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 (ok. 1 mld zł rocznie) będą środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź