W związku z działaniami podejmowanymi przez francuski rząd w celu stopniowego wychodzenia ze „stanu zamknięcia” utworzone zostały pliki SI-DEP oraz Covid. Mają one za zadanie identyfikację osób zarażonych, potencjalnie zarażonych koronawirusem, a także łańcuchów skażenia. Służyć ma to nadzorowi epidemiologicznemu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej i wsparcia dla osób zarażonych. W ramach wspomnianych plików przetwarzane będą dane dotyczące tożsamości osób, zakwaterowania, udziału w zgromadzeniach oraz stanu zdrowia.

CNIL zwrócił uwagę na konieczność zachowania wyjątkowej czujności w trakcie przetwarzania danych dotyczących zdrowia oraz życia prywatnego. Zwrócił się również o doprecyzowanie kwestii zakresu danych, do których dostęp będą posiadać poszczególne grupy użytkowników systemu opieki zdrowotnej.

Organ wezwał również do przekazania przez badaczy wyników ankiety dot. omawianych plików. Zaznacza przy tym konieczność przygotowania specjalnych szkoleń dla lekarzy, pracowników laboratoriów oraz służby zdrowia oraz innych osób korzystających z baz danych w celu zapewnienia możliwości wykrywania oraz karania nadużyć.

Szczegółowej weryfikacji muszą zostać również poddane okresy retencji zbieranych danych. Ustawa z dnia 11 maja 2020 r. zapewnia ograniczenie okresu przechowywania takich danych w systemie do 3 miesięcy od ich zebrania. CNIL wskazał także, że projekt uniemożliwia wyrażenie sprzeciwu. Wyjątkiem jest sytuacja „pacjenta 0”, który ma możliwość m.in. nieujawnienia nazwiska kontaktom.

CNIL zapewnił również o tym, że w pierwszych tygodniach po wdrożeniu przeprowadzi jego kontrolę oraz, że system poddany będzie ścisłemu monitoringowi.

Źródło:

https://www.cnil.fr/en/lifting-lockdown-cnils-opinion-draft-decree-governing-information-systems-implemented-monitor-covid