Z dniem 28.3.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.3.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U poz. 539).

W przepisach określono, że opieka w izolatorium dotyczy osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania tym wirusem, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

Rozporządzenie precyzuje także warunki sprawowania opieki organizacyjnej w izolatorium, wskazując, że warunki pobytu w obiekcie zakładają m.in. osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego izolowanego pacjenta; trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju oraz umożliwienie połączenia osób izolowanych z personelem medycznym izolatorium lub innymi osobami z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności np. telefon lub interkom. Dopuszczono także możliwość przebywania w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób w przypadku, gdy osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia osoby towarzyszącej.

Standard opieki medycznej przewiduje z kolei m.in. wizytę pielęgniarską (nie rzadziej niż dwa razy na dobę); poradę lekarską (w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium), pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzania testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie transportu do szpitala w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.