Ustawodawcy z Oklahomy złożyli projekt ustawy, która ma na celu zapewnienie większej prywatności w sieci obywatelom. Uzyskał on już ponadpartyjne poparcie w Izbie Reprezentantów.

Ustawa wymagałaby od firm technologicznych funkcjonujących w Internecie uzyskania pozwolenia na gromadzenie oraz sprzedaż danych. Z uwagi na rosnący niepokój w zakresie nadzoru nad danymi oraz celów, do których są one wykorzystywane, niektóre państwa również rozważają wprowadzenie podobnych regulacji.

W ciągu ostatnich kilku lat można było zauważyć, jak firmy technologiczne wykorzystują dane m.in.. w celu manipulacji. Mogą one dowolnie sprzedawać pozyskane dane osobowe. Wprawdzie korzyści płynące z technologii są niezaprzeczalne, to w przypadku, gdy usługi są bezpłatne ich użytkownicy stają się „produktami”.

Firmy gromadzą bardzo duże ilości danych osobowych, w szczególności jeśli większą część przychodów czerpią z reklam. Informacje publikowane przez ludzi w ramach mediów społecznościowych oraz ich wyszukiwane frazy w sieci, często są udostępniane reklamodawcom, by ci mogli dostosować swoją reklamę do indywidualnych preferencji użytkowników.

Amerykanie od zawsze mieli obawy co do zakresu nadzoru ze strony rządu, stąd też istnienie Czwartej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zabrania nieuzasadnionych przeszukań oraz konfiskat.

Od momentu popularyzacji Internetu obywatele coraz chętniej dzielą się z firmami technologicznymi intymnymi informacjami na swój temat zapominając przy tym, że ich jedyną motywacją jest zysk.

Senator stanu Dewayne Pemberton, R-Muskogee podkreśla, że sprzedaż danych osobowych przez firmy bez wyraźnej zgody nie jest właściwa. Niemniej jednak zastanawia się, czy do ograniczenia tego problemu konieczne jest wprowadzanie przepisów od urzędników federalnych.

Każda osoba, której dane mają stać się przedmiotem transakcji, powinna mieć możliwość samodzielnie o tym zdecydować. Senator wskazuje również, że rząd federalny podejmował już wcześniej prace nad tym problem. Niemniej jednak nie uchwalone zostały do tej pory żadne przepisy, które powstrzymałyby tę praktykę.

Źródło: https://www.govtech.com/policy/Oklahoma-Lawmakers-Introduce-Computer-Data-Privacy-Act.html