W ramach przygotowanego przez IBM raportu przeprowadzono analizę ponad 500 naruszeń w 17 branżach, do których doszło w 2019 r. Niezmiennie sektor opieki zdrowotnej ponosi najdotkliwsze finansowo skutki takich naruszeń.

Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa we wszystkich branżach wynosi 3,86 mln dolarów lub – po przeliczeniu – około 1,49 dolara za pojedynczy rekord. Aż 80 % incydentów wiązało się z wyciekiem danych osobowych klientów.

Zgodnie z raportem IBM skutki finansowe naruszeń odczuwalne są w firmach przez całe lata. Utracone koszty biznesowe wzrosły z 1,4 mln dolarów do 1,5 mln dolarów w ciągu ostatniego roku i stanowiły około 40% kosztów naruszenia. W ich skład wchodziły między innymi utracone przychody w związku z przestojami systemów, rotacją klientów czy pogarszaniem reputacji firmy.

Koszt naruszeń, w ramach których hakerzy uzyskali dostęp do firmowych sieci przy pomocy danych uwierzytelniających, jest o milion wyższy w porównaniu do średniej światowej i wynosi ok. 4,8 mln dolarów. Drugą najkosztowniejszą przyczyną włamań jest wykorzystanie luk w zabezpieczeniach stron trzecich. Średni koszt w takim przypadku wynosi 4,5 mln dolarów.

Raport IBM wykazał, że sposobem na skuteczne obniżenie kosztów naruszenia jest wykorzystywanie inteligentnej technologii. Firmy implementujące rozwiązania oparte m.in. na sztucznej inteligencji zapłaciły za incydenty o ponad połowę mniej niż organizacje, które nie wybrały takich narzędzi.

Niemniej jednak wykorzystanie takich rozwiązań technologicznych w branży opieki zdrowotnej nie jest popularne. Wskaźnik wdrożenia narzędzi polegających na automatyzacji zabezpieczeń wyniósł jedynie 23 %.

Jak podkreślił wiceprezes IBM X-Force Threat Wendi Whitmore – coraz bardziej widocznym jest, że firmy inwestujące w zautomatyzywane technologie zyskują przewagę na polu łagodzenia skutków naruszeń bezpieczeństwa danych.

Źródło:

https://www.fiercehealthcare.com/tech/average-cost-healthcare-data-breach-rises-to-7-1m-according-to-ibm-report