W sytuacji, gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do Niemiec wynosi około 20 000 euro, nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Według zasad ogólnych VAT od transakcji z konsumentami z innych krajów UE należy rozliczyć w państwie, do którego towary są wysyłane. Jednak nie dotyczy to sprzedaży do określonych limitów. W przypadku sprzedaży do Niemiec limit ten wynosi 100 000 euro. Zatem, jeśli Czytelnik w ciągu roku podatkowego nie przekroczy wskazanego limitu, to należy opodatkować transakcję na terytorium kraju i zapłacić podatek w Polsce. Dopiero po przekroczeniu limitu, należy zarejestrować się do celów VAT w Niemczech.

Ewidencja w deklaracjach: W deklaracji VAT-7(20) w poz. 19 i 20 – dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23%.

(RA)