Na podstawie nowych przepisów podatnicy sprzedający lub zamieniający walutę wirtualną (kryptowalutę) nie będą płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych będzie miało charakter okresowy, tj. do transakcji zawieranych między 13.7.2018 r. a 30.6.2019 r. Jak wynika z uzasadnienia takiego rozwiązania, czasowy charakter zaniechania poboru podatku pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

Przepis w sprawie zaniechania poboru podatku ma dotyczyć wszystkich podatników dokonujących obrotu wirtualnymi walutami, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.