Sprawozdanie finansowe 2020 – kwestie wymagające objaśnienia w ankiecie przygotowanej przez Komitetu Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przypomniał, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na bieżąco ukazują się odpowiedzi na zapytania od jednostek dotyczące sposobu ewidencji w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zdarzeń związanych z pandemią COVID-19. Ponadto, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, wywołanym pandemią, w celu przygotowania się do sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. lub później, KSR podjął inicjatywę opracowania dokumentu, który miałby pomóc w rozwiazywaniu problemów spowodowanych stanem pandemii, z którymi muszą się zmierzyć kierownicy jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

W tym celu, KSR przygotował specjalną ankietę w zakresie informacji, które kwestie wymagają szczególnego wyjaśnienia w związku z wpływem pandemii na roczne sprawozdania finansowe za 2020 r. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu objaśnień będących wsparciem dla: osób odpowiedzialnych za sprawozdanie finansowe (kierownicy jednostek), księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którym powierza się prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Aby upewnić się, że Ankieta jest aktywna do 26.10.2020 r.

Ankieta znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/ankieta-ksr-sprawozdanie-finansowe-2021
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych