Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, w kwietniu tego roku uchwalone zostały przepisy, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Ostatnim miesiącem zwolnienia był miesiąc maj. Nie oznacza to jednak, że wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek powrotu do opłacania składek ZUS już od czerwca. W połowie sierpnia Sejm uchwalił bowiem kolejne zwolnienie ze składek ZUS, tym razem na okres od czerwca do sierpnia 2020 roku. Nowe przepisy nie zostały jeszcze przegłosowane przez Senat i wejdą w życie prawdopodobnie dopiero pod koniec września. Nowe zwolnienie ze składek ZUS zacznie jednak obowiązywać z datą wsteczną, a zapłacone za ten okres składki zostaną przedsiębiorcom zwrócone.

Co istotne, przedłużone zwolnienie ze składek ZUS nie będzie przysługiwać wszystkim przedsiębiorcom. Z nowego zwolnienia skorzystają bowiem jedynie te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach oraz spełnią dodatkowe warunki.

Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania nowego zwolnienia z ZUS, zobowiązane są do opłacenia we wrześniu składek ZUS na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc sierpień, w terminie do 10 września 2020 roku.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 września.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za sierpień 2020 r., płatne do 10 września 2020 r.

Składki pełne

Składki preferencyjne

– składka zdrowotna

362,34 zł

362,34 zł

– składka emerytalna

612,19 zł

152,26 zł

– składka rentowa

250,90 zł

62,40 zł

– składka chorobowa

76,84 zł

19,11 zł

– składka wypadkowa

52,37 zł

13,03 zł

– składka na Fundusz Pracy

76,84 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc sierpień wynoszą 1431,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1354,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc sierpień wynosi 609,14 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 590,03 zł (bez składki chorobowej).

Źródło:

www.zus.pl