Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, uchwalone zostały przepisy, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie marzec – maj 2020 r. Osoby, które nie spełniają warunków do uzyskania zwolnienia, zobowiązane są do zapłaty składek ZUS na dotychczasowych zasadach.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc maj, w terminie do 10 czerwca 2020 roku. Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 czerwca.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za maj 2020 r., płatne do 10 czerwca 2020 r.

Składki pełne

Składki preferencyjne

– składka zdrowotna

362,34 zł

362,34 zł

– składka emerytalna

612,19 zł

152,26 zł

– składka rentowa

250,90 zł

62,40 zł

– składka chorobowa

76,84 zł

19,11 zł

– składka wypadkowa

52,37 zł

13,03 zł

– składka na Fundusz Pracy

76,84 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc maj wynoszą 1431,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1354,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc maj wynosi 609,14 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 590,03 zł (bez składki chorobowej).

Przypomnijmy, że miesiąc maj jest ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa. W przypadku gdy rząd nie przedstawi propozycji przedłużenia okresu zwolnienia, osoby prowadzące działalność gospodarczą już w lipcu wrócą do normalnego trybu opłacania składek ZUS, począwszy od składek za miesiąc czerwiec.

Żródło:

www.zus.pl