Od stycznia uległy podwyżce wartości wszystkich składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W marcu płacimy składki ZUS już według nowych, wyższych stawek obowiązujących na rok 2021.

Najnowsze przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS również za miesiąc luty 2021. Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do objęcia zwolnieniem, zobowiązani są jednak do opłacenia w marcu składek ZUS za luty na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc luty, w terminie do 10 marca 2021 r.. Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 marca.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za luty 2021 r. płatne do 10 marca 2021 r.

Rodzaj składki Składki pełne Składki preferencyjne
składka zdrowotna 381,81 zł 381,81 zł
składka emerytalna 615,93 zł 163,97 zł
składka rentowa 252,43 zł 67,20 zł
składka chorobowa 77,31 zł 20,58 zł
składka wypadkowa 52,70 zł 14,03 zł
składka na Fundusz Pracy 77,31 zł

 

Łącznie składki ZUS za miesiąc luty wynoszą 1457,49 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1380,18 zł (bez składki chorobowej). Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc luty wynosi 647,59 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Przedstawione powyżej wysokości składek ZUS nie dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Duża część firm jest bowiem obecnie zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS w stałej, ryczałtowej kwocie. Obowiązujące od zeszłego roku przepisy umożliwiają opłacanie składek ZUS w zmiennej wysokości, uzależnionej od wartości uzyskiwanych dochodów.

Źródło:

zus.pl