W związku z epidemią koronawirusa, w kwietniu tego roku uchwalone zostały przepisy, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Na chwilę obecną wciąż nie zostały uchwalone dodatkowe przepisy, które umożliwiałyby przedsiębiorcom przedłużenie tego zwolnienia na kolejne miesiące, choć według zapewnień rządu, przepisy takie są w przygotowaniu.

W związku z brakiem nowych przepisów, osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są zatem do opłacenia w sierpniu składek ZUS na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc lipiec, w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 17 sierpnia (15 sierpnia wypada w sobotę).

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za lipiec 2020 r., płatne do 10 sierpnia 2020 r.

Składki pełne

Składki preferencyjne

– składka zdrowotna

362,34 zł

362,34 zł

– składka emerytalna

612,19 zł

152,26 zł

– składka rentowa

250,90 zł

62,40 zł

– składka chorobowa

76,84 zł

19,11 zł

– składka wypadkowa

52,37 zł

13,03 zł

– składka na Fundusz Pracy

76,84 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc lipiec wynoszą 1431,48 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1354,64 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc lipiec wynosi 609,14 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 590,03 zł (bez składki chorobowej).

Przypominamy, że znana jest już skala podwyżki składek ZUS od stycznia 2021 roku. Powrót do comiesięcznych płatności składek ZUS dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, w której prowadzą działalność.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w niektórych województwach mogą wciąż składać wnioski o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 tys. zł.

Źródło:

www.zus.pl