Najnowsze przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS na kolejne miesiące 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do objęcia zwolnieniem, zobowiązani są jednak do opłacenia w kwietniu składek ZUS za marzec na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc marzec, w terminie do 12 kwietnia 2021 r. (10 kwietnia wypada w sobotę). Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 kwietnia.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za marzec 2021 r., płatne do 12 kwietnia 2021 r.

Składki pełne Składki preferencyjne
– składka zdrowotna 381,81 zł 381,81 zł
– składka emerytalna 615,93 zł 163,97 zł
– składka rentowa 252,43 zł 67,20 zł
– składka chorobowa 77,31 zł 20,58 zł
– składka wypadkowa 52,70 zł 14,03 zł
– składka na Fundusz Pracy 77,31 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc marzec wynoszą 1457,49 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1380,18 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc marzec wynosi 647,59 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Ważne

Od kwietnia obowiązywać zaczną nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, przedsiębiorcy działający w niektórych branżach zapłacą inną składkę wypadkową niż dotychczas.

Źródło:

zus.pl