Ministerstwo Finansów poinformowało, że do końca stycznia 2021 r. „Informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” (PIT-11) będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli wersji 26. Ma to zapobiec przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2020 na wcześniejszych, nieobowiązujących wersjach formularzy. Jak informuje ministerstwo od 1.2.2021 r. zostanie przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).

Wzór formularza PIT-11 w wersji 26 obowiązującej za 2020 r. został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Interaktywny formularz jest dostępny na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/.