Mowa o senackim druku 862. Projekt zakłada m.in. ograniczenie wysokości wynagrodzeń za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio poszkodowanym czy wprowadzanie obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Część zmian, szczególnie te wprowadzające maksymalne taksy dla firm odszkodowawczych, jest dla ich przedstawicieli nie do zaakceptowania. Na posiedzeniu połączonych senackich komisji podnosili, że przez lata uczynili wiele dobrego dla osób poszkodowanych.

– Na rynku finansowym i ubezpieczeniowym występuje duża dysproporcja między nimi a konsumentami. Dysproporcja ta przez lata nie była niwelowana przez adwokatów czy radców prawnych, m.in. ze względu na (…) reguły korporacyjne, w tym ograniczenie reklamy (…) czy zakaz pobierania wynagrodzenia wyłącznie w oparciu o success fee – mówił Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

Tłumaczył, że firmy odszkodowawcze ponoszą ryzyko, prowadząc sprawy często przez lata, wyłącznie za procent od wygranej. Środowisko zaprzecza informacjom o rażąco wysokich wynagrodzeniach od poszkodowanych (mowa o nawet 30–50 proc. wyegzekwowanej kwoty).

Co na to przedstawiciele samorządów prawniczych? Radcowie przekonywali, że profesjonalnych pełnomocników nie można wrzucać do tego samego worka co doradców. Według wiceszefa KIRP Zbigniewa Tura radca prowadzący sprawy odszkodowawcze nie powinien mieć np. obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC, bo takie już obligatoryjnie posiada jako członek korporacji. Adwokat Magdalena Matusiak-Frącczak zwróciła uwagę, że rynek firm odszkodowawczych wyłączony jest dziś spod jakichkolwiek norm etycznych, co może odbić się na poszkodowanych.

– Jeśli jako adwokat nieprawidłowo będę wykonywać swoje usługi, jeżeli będę naruszać prawo (…), zostanę wydalona z adwokatury i nie będę mogła więcej szkodzić ludziom. Natomiast jeśli dzisiaj założyłabym spółkę z o.o. o nazwie Miś, która będzie świadczyła usługi odszkodowawcze i będzie szkodziła poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, to następnego dnia kiedy tę firmę zlikwiduję i ucieknę z pieniędzmi, będę mogła założyć drugą firmę, która będzie się nazywała Uszatek sp. z o.o., i robić dokładnie to samo – podkreśliła.

—Anna Krzyżanowska

etap legislacyjny: prace w Senacie