Z informacji dostępnej na stronach Sejmu RP wynika, że 21.2.2019 r. na posiedzeniu Sejmu nr 77, po III czytaniu, uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – druk sejmowy nr 3050.

Przypomnijmy, że zadaniem nowelizacji jest dostosowanie obowiązujących w Polsce ustaw do przepisów RODO. Nowelizacja przewiduje zmiany prawie w 170 obowiązujących obecnie ustawach, w których brakuje przepisów umożliwiających prawidłowe stosowanie przepisów RODO.