Obowiązek rejestracji Wspólnoty jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług