We wtorek 5 listopada 2019 r. w hali Expo w Krakowie rozpocznie się pierwszy etap konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Limit odpowiednio 100 i 80 miejsc. Konkurs składa się z dwóch etapów: testu z wiedzy o wielu dziedzinach prawa oraz kazusów.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra sprawiedliwości. Jej skład to 12 sędziów i prokuratorów. Przewodniczy sędzia Mieczysław Potejko, zastępca prezesa SA o w Krakowie.

Kandydaci mają 150 minut na 150 pytań testowych. Każde zawiera trzy propozycje odpowiedzi – tylko jedna jest prawdziwa.

Do drugiego etapu przejdą kandydaci w liczbie dwukrotności limitów przyjęć na aplikacje.

Drugi etap konkursu odbędzie się 3 grudnia. Zwycięzcy rozpoczną szkolenie w marcu 2020 r. Każda z aplikacji trwa 36 miesięcy.