W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 228 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 5.2.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.
Jak wynika z art. 25 ust. 1 ustawy z 31.7.2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728; dalej: PowSpisRolnU), w terminie od 1.3.2020 r. do 30.11.2020 r. Telewizja Polska SA (TP SA) oraz Polskie Radio SA (PR SA) i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając misję publiczną mają obowiązek nieodpłatnie rozpowszechniać w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.
Łączny czas rozpowszechniania audycji wynosi 160 godzin czasu antenowego (art. 25 ust. 3 PowSpisRolnU).

W terminie od 1.3.2020 r. do 30.11.2020 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

marzec 2020 r.

5 godzin, w tym:

 • godzina w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

kwiecień 2020 r.

7 godzin, w tym:

 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

maj 2020 r.

6 godzin, w tym:

 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 2 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

czerwiec 2020 r.

13 godzin, w tym:

 • 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

lipiec 2020 r.

17 godzin, w tym:

 • 6 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 7 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

sierpień 2020 r.

34 godziny, w tym:

 • 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 14 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

wrzesień 2020 r.

37 godzin, w tym:

 • 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 15 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 6 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

październik 2020 r.

29 godzin, w tym:

 • 10 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 12 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

listopad 2020 r.

12 godzin, w tym:

 • 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 1 godzina w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

Audycje mają być rozpowszechniane w godzinach:

 • 6.30–9.00, 11.00–13.00 i 18.00–22.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA;
 • 6.00–10.00 i 12.00–19.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.