Rozpowszechnianie audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.