Zachęcamy do zapoznania się z nowym e-bookiem

Rozliczenie podatkowe kar i odszkodowań
Rozwiązywanie umów, niedotrzymywanie terminów i inne naruszenia umowne w dobie epidemii

z Wprowadzenia do publikacji:

„Dotychczas organa podatkowe dość restrykcyjnie podchodziły do kar i odszkodowań zarówno z punktu widzenia podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego. Najczęściej wskazywana jest przez nie konieczność rozliczania podatku VAT w związku z otrzymywanymi środkami pieniężnymi oraz brak możliwości uznania takich wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. W zasadzie, jeśli w interpretacji indywidualnej wskazano, że podatnik ma prawo zaliczyć tego typu wydatki do kosztów uzyskania przychodów to okazuje się, że interpretacja ta jest wydawana jako efekt przejścia przez podatnika ścieżki sądowo-administracyjnej. W świetle przedstawionych w opracowaniu interpretacji prawa podatkowego oraz wyroków sądów administracyjnych należy wskazać, że w każdym przypadku należy przeanalizować bardzo wnikliwie okoliczności dotyczące poniesienia wydatków związanych z karą, odszkodowaniem, rekompensatą czy inaczej przez strony nazwaną płatnością, będącą skutkiem niedojścia umowy do zakładanego wcześniej efektu. W przypadku uzyskania niekorzystnej interpretacji indywidualnej należy pamiętać o możliwości skorzystania ze ścieżki sądowej”.