W pierwszej kolejności ekspert UODO, Tomasz Struk z Departamentu Kontroli i Naruszeń, omówił najczęstsze problemy związane z procedurą zgłaszania naruszenia ochrony danych. W jego ocenie po dwóch latach stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorzy mają co raz mniejszy problem z tym, aby identyfikować naruszenie. – Jednak problemem jest, ciągle, kwestia analizy ryzyka, identyfikacji tego naruszenia pod katem obowiązku notyfikacji wobec organu nadzorczego – zauważył i przypomniał, że w ramach analizy ryzyka należy opracować procedury zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego. Dlaczego warto takie procedury posiadać? ─ W przypadku identyfikacji naruszenia te procedury umożliwią bardzo szybkie podjęcie decyzji, czy dany incydent należało zgłosić do Prezesa UODO, czy też jest to incydent, który powoduje małe prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności osoby fizycznej i możemy go wpisać tylko do wewnętrznej ewidencji – wyjaśnił Tomasz Stuk.

W dalszej części wykładu prowadzący omówił m.in. zakres informacji, jaki administrator zgłaszający naruszenie powinien ująć z zgłoszeniu, a także przytoczył kilka przykładów naruszeń zgłoszonych przez placówki oświatowe.

Z kolei drugi z ekspertów, prowadzący dzisiejszy wykład on-line, Andrzej Zielonka, również pracownik Departamentu Kontroli i Naruszeń w UODO, oprócz zwrócenia uwagę na różnice między naruszeniem ochrony danych a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, wyjaśnił, na czym polega postępowanie po wystąpieniu naruszenia.

W drugiej części eksperci UODO odpowiedzieli na wybrane pytania, które zadali uczestnicy wykładu.

Zapis wykładu będzie dostępny wkrótce.

Było to kolejne spotkanie z cyklu wykładów otwartych UODO, które zorganizowano w ramach realizacji X edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Transmisja wydarzenia była możliwa dzięki współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Warto przeczytać!

Dwuczęściowy poradnik Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku według RODO? oraz Jak stosować podejście oparte na ryzyku? dostępny pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/383/208.