Pandemia pokazała nam jak kruche są łańcuchy dostaw, jak łatwo zakłócić logistykę między kontynentami czy przerwać produkcję. Jak wielką barierą może być fizyczne zamknięcie granic.

Zdaliśmy sobie sprawę, że odległość geograficzna między miejscem produkcji towarów a miejscem zamieszkania ich odbiorców stała się ważnym czynnikiem ryzyka.

Dlatego już teraz globalne koncerny podejmują decyzje o przeniesieniu produkcji bliżej konsumentów. W tym – z Dalekiego Wschodu do Europy. Na ogromnym rynku, jakim jest Unia Europejska, tym regionem, który może na tym najbardziej skorzystać, jest Europa Środkowa. Kraje naszego regionu wystartowały w wyścigu o wielki biznes.

Inwestycje, rozwój firm i dobre płace

A jest o co walczyć. Wielkie inwestycje w produkcję i w branże przyszłości to także cały ekosystem firm, które z nimi współpracują. Efekt? Tysiące, a często dziesiątki tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy w rozwijających się firmach.

To od nas zależy, czy te miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa pojawią się nad Wisłą, czy w innych krajach regionu.

Polska może konkurować kwalifikacjami swoich obywateli, infrastrukturą, lokalizacją ale także – a może i przede wszystkim – atrakcyjnymi warunkami rozwoju dla firm.

Polski Ład i ulgi podatkowe

Dlatego Ministerstwo Finansów przygotowało kompleksowy program zachęt podatkowych skierowany do branż przyszłości.

Jego wdrożenie odbędzie się w 4 etapach.

Wsparcie dla inwestycji finansowych i biznesów rodzinnych

Po pierwsze stworzymy warunki podnoszące atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm. Nowe regulacje przyciągną do nas kapitał ludzki i finansowy.

Potrzebujemy inwestorów, którzy to nas wybiorą do lokowania swoich firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Zaprosimy naszych rodaków do powrotu nad Wisłę. Zaoferujemy im korzystne warunki powrotu oraz inwestowania ich pieniędzy. Stworzymy przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Uproszczenia i zachęty dla inwestorów

Po drugie wdrożymy rozwiązania podatkowe, które przekonają do Polski wielkich inwestorów. Specjalny serwis obsługi strategicznych partnerów, uproszczone procedury i rozliczenia, a także korzystne zasady opodatkowania zysków.

To nasza propozycja dla tych, którzy właśnie teraz decydować będą o tym, czy ulokować inwestycję w Polsce czy w innym kraju naszego regionu.

Inwestycje w nowe technologie i w pracowników

Po trzecie ułatwimy firmom inwestowanie w innowacje i produktywność. W przemysł 4.0, czyli gałęzie gospodarki o najwyższym potencjale i najwyższej wartości dodanej.

Stworzymy zachęty do tworzenia nad Wisłą nowych technologii i do wdrażania nowych produktów. Będziemy wspierać unowocześnianie produkcji i inwestowanie w pracowników. W ich umiejętności i nowoczesne narzędzia, które zwiększą ich produktywność.

Wsparcie dla firm w ekspansji na nowe rynki

Po czwarte pomożemy firmom w zdobywaniu nowych rynków w Polsce i za granicą. Stworzymy korzystne warunki do połączenia sił między biznesami, które poszukują kapitału a tymi, którzy będą chcieli go lokować w rokujące przedsiębiorstwa.

Przygotowany przez nas pogram zachęt jest efektem wielu miesięcy spotkań z przedsiębiorcami i rozmów o ich potrzebach. Przeanalizowaliśmy dziesiątki rozwiązań prawnych wielu krajów, szukając sposobów na to, by nasza oferta była najbardziej konkurencyjna.

W ciągu najbliższych tygodni będziemy prezentowali kolejne pakiety przepisów. Do wspólnej pracy nad nimi zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.

Źrodło: Ministerstwo Finansów