W styczniu 2021 r. MRPiT zamierza wprowadzić zmiany prawne dotyczące aktywizacji bezrobotnych.

Ułatwienia w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Nowelizacja rozporządzenia znoszącego warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 lub w związku z wystąpieniem tego stanu. Rozporządzenie będzie m.in. znosić warunek niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku dla podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Ułatwienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej założonej dzięki jednorazowym środkom na podjęcie działalności gospodarczej, przyznawanym przez powiatowe urzędy pracy

Rozporządzenie da możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwość kontynuacji umowy w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Źródło:

gov.pl