Zmiany przepisów przygotowane i rekomendowane przez komisję mają objąć: wprowadzenie prawa koncernowego, a także przekazywanie przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom; kompetencje rad nadzorczych i ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień, obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących, oraz wypracowanie innych rekomendacji w zakresie reformy prawa handlowego.

O potrzebie reformy polskiego prawa mówił w momencie powoływania Komisji Jacek Sasin, wicepremier oraz Minister Aktywów Państwowych. Wskazywał, że ostatnia zmiana w tym zakresie miała miejsce 20 lat temu.

Komisja skupia wybitnych prawników, specjalizujących się w problematyce prawa handlowego, a także ekspertów-praktyków z doświadczeniem zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Prace Komisji będzie koordynował dr Radosław L. Kwaśnicki, autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, posiadający doświadczenie w prowadzenie procesu legislacyjnego, a jednocześnie aktywny radca prawny.

W ramach Komisji będzie działało pięć zespołów eksperckich do spraw:

– reformy prawa handlowego,

– zwiększenia efektywności rad nadzorczych,

– reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych,

– prawa koncernowego oraz

– konsultacyjny.

– Chcemy stworzyć w Polsce pierwszoligowy system prawa handlowego, który pozwoli naszym spółkom efektywniej funkcjonować na rynkach światowych – podkreślił Janusz Kowalski, Wiceminister Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, cytowany przez stronę www.gov.pl.