Z dniem 14.9.2018r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. poz. 1773). W rozporządzeniu doprecyzowano, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Ponadto w przypadku wytworzenia Dokumentu Realizacji Recepty dla recepty papierowej zakres danych jest węższy gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie jest automatycznie przenoszona z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na jej papierową postać.

W rozporządzeniu poszerzono również katalog wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept w postaci papierowej, określając jej realizację m.in. w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiaru lub kształtu nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny oraz poprzez możliwość określenia adresu pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia.