Raportowanie schematów podatkowych

Schemat podatkowy to tzw. uzgodnienie kwalifikowane. To uzgodnienie oprócz spełnienia ogólnych przesłanek dla uzgodnienia (czynności lub zespołu powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego) musi dodatkowo:

1) spełnić kryterium głównej korzyści i posiadać ogólną cechę poznawczą lub

2) posiadać szczególną cechę poznawczą lub

3) posiadać inną cechę poznawczą.

Raportowanie dotyczy wszelkich schematów podatkowych (krajowych i transgranicznych), które spełniają kryteria wskazane w ordynacji podatkowej (dla schematów krajowych) bądź w dyrektywie MDR nr 2018/822 (dla schematów transgranicznych), mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy. W przypadku schematów krajowych raportowanie obejmie wszystkie schematy podatkowe, m.in. schematy dotyczące CIT, PIT oraz VAT.

Złożenie raportu MDR-3 za 2019 r.

Do 31.3.2020 r. obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) mają przedsiębiorstwa, których przychody, lub koszty, lub aktywa w 2019 r. przekroczyły 43 000 000 zł, albo schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej 10 750 000 zł lub – niezależnie od tych kwot – wystąpiły transakcje transgraniczne.

Obowiązek raportowania ciąży na wszystkich członkach zarządu danej spółki (poprzez ePUAP lub podpis kwalifikowany) bez możliwości udzielenia pełnomocnictwa. Obowiązek te ciążą niezależnie od tego, czy schemat, z którego spółka skorzystała lub korzysta, został zaraportowany w przeszłości.

Proces składania MDR-3 w przypadku spółek kapitałowych, przebiega następująco:
1) wygenerowanie pliku MDR-3 przy pomocy kreatora,

2) podpisanie wygenerowanego dokumentu MDR-3 kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pierwszego członka zarządu,

3) przesłanie podpisanego pliku do następnego członka zarządu,

4) podpisanie pliku przez następnego członka zarządu,

5) powtórzenie czynności podpisu dla wszystkich członków zarządu,

6) przesłanie podpisanego pliku przy pomocy interfejsu przez jednego z członków zarządu.

Sankcje za niedopełnienie obowiązku raportowania

W ustawie z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; dalej: KKS) za uchybienia w procesie raportowania schematów podatkowych, przewidziano kary grzywny (do 21 600 000 zł) za niezaraportowanie schematu bądź spóźnione złożenie raportu, a także inne zachowania wskazane w art. 80f KKS. Dodatkowo przewidziana jest kara grzywny za posługiwanie się nieważnym numerem schematu podatkowego (do 7 200 000 zł).