Szereg zmian obowiązujących od 1.1.2018 r. w podatku dochodowym musi być uwzględnione we wzorach formularzy podatkowych CIT. W praktyce zmiany będą dotyczyć m.in. podziału na źródła przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła przychodów), podatkowych grup kapitałowych, minimalnego podatku dochodowego oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).