W Dz.U. 2019 r. pod poz. 375 opublikowano ustawę z 17.1.2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Z art. 86 ust. 4 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) wynika, że wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, a także, po zmianie, na rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa .