Przewodnik Europejskiej Rady Ochrony Danych został stworzony, aby pomóc właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw zrozumieć zawiłości europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. W dokumencie znajdują się praktyczne i przystępnie sformułowane informacje na temat RODO i jego zastosowania w praktyce przeznaczone dla każdego, kto przetwarza dane pracowników, konsumentów czy partnerów biznesowych.

Więcej treści RODO po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Przewodnik został podzielony na części, wśród których znajdują się podstawy ochrony danych, prawa osób fizycznych, naruszenia, a także sposoby na zapewnienie zgodności swoich działań z przepisami czy zabezpieczenie danych. W dokumencie opisano także procedurę reagowania na wystąpienie naruszenia oraz zgłaszania incydentów odpowiednim organom. Przewodnik jest przystępny, interaktywny, zawiera także krótki film tłumaczący podstawy RODO oraz inne materiały ułatwiające zrozumienie tematu. Poza treściami o ochronie danych, znajduje się tam także przegląd materiałów prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw opracowanych przez krajowe organy ochrony danych. W części dotyczącej podstaw ochrony danych znajdują się odpowiedzi na pytania takie jak: „Czym są dane osobowe?”, „Jakie wyróżniamy szczególne kategorie danych?” czy „Jak należy obchodzić się z danymi osobowymi dotyczącymi wyroków skazujących za przestępstwa i wykroczenia?”.

Przewodnicząca EROD, Andrea Jelinek mówi: „W przewodniku małe i średnie przedsiębiorstwa znajdą różne narzędzia i praktyczne wskazówki, które pomogą im dostosować się do przepisów RODO. Zawiera on konkretne przykłady zebrane podczas naszego 5-letniego doświadczenia z RODO”.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Na tę chwilę przewodnik jest dostępny wyłącznie w angielskiej wersji językowej, jednak wkrótce zostanie opublikowany także w pozostałych językach Unii Europejskiej.

Źródła:

https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_en#home-title

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-launches-data-protection-guide-small-business_en