W związku ze zmianami w prawie spowodowanymi epidemią, Minister Finansów został upoważniony do przedłużenia terminów prowadzenia ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii..

Obecne terminy wymiany kas na kasy on-line to: I grupa podatników – na 30.6.2020 r. i II grupa podatników – na 31.12.2020 r., projektowana zmiana odpowiednio przesuwa I grupę podatników na 31.12.2020 r. i II grupę podatników na 30.6.2021 r.

Przewidziano przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

1) dla I grupy podatników z przewidzianego terminu 30.6.2020 r. na termin 31.12.2020 r., tj. podatników:

– świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

– dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

2) dla II grupy podatników z przewidzianego terminu z 31.12.2020 r. na termin 30.6.2021 r., tj. dla podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.