Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań KAS, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania. Zmiany rozporządzenia umożliwią naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywanie, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach wynikającego z art. 178 i 179 OrdPU prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń.

W rozporządzeniu zmieniającym do rozporządzenia z 25.10.2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania dodano § 1a w brzmieniu: „Zadanie polegające na przekazywaniu danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, użytkownikom konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, za pośrednictwem telefonu i tych kont, może być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania”.

Nastąpi zatem świadczenie usług przez (KAS) zdalnie. Obsługa podatników z bezpośredniej zmieni się na zdalną, elektroniczną, zautomatyzowaną i odmiejscowioną.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Wiarygodne uwierzytelnienie osoby kontaktującej się z organami KAS telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej umożliwiają nowe narzędzia wdrażane w KAS. Uwierzytelnienie użytkowników konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej następuje przy pomocy Węzła Krajowego i aplikacji mObywatel. Proces uwierzytelniania wykorzystuje metody logowania i potwierdzania tożsamości użytkowników:

1. Login.gov.pl (tzw. „Węzeł Krajowy”),

  • Profil Zaufany,
  • e-dowód,
  • mojeID (bankowość elektroniczna),

2. mObywatel (aplikacja wykorzystuje Profil Zaufany),

Użytkownik ustanawia kod TelePIN w usłudze TelePIN. Dane dotyczące kodów TelePIN będą przetwarzane i przechowywane w DataHub e-Urzędu Skarbowego.

Wykorzystanie metod logowania do serwisu e-Urząd Skarbowy zapewnia bezpieczeństwo dostępu zarówno do danych osobowych, jak i informacji objętych tajemnicą skarbową.

Uwierzytelnianie każdorazowo wymaga podania identyfikatora podatkowego i nadanego w e-Urzędzie Skarbowym kodu TelePIN.

Jak informuje ministerstwo, uwierzytelnianie bez względu na ścieżkę obsługi będzie procesem automatycznym, prowadzonym przez IVR. Pracownik KAS nie będzie miał dostępu do kodu TelePIN na żadnym etapie udzielania informacji.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Po zmianach podatnicy i płatnicy oraz ich pełnomocnicy będą mogli uzyskać ogólne informacje wynikające z ich spraw (np. stanie rozrachunków z urzędem skarbowym), jak również o konkretnej prowadzonej sprawie (np. etapie prowadzonej sprawy, wpływie pisma, planowanym terminie zakończenia sprawy itp.), z wyłączeniem informacji, których możliwość udzielenia jest ograniczona przepisami prawa, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.