Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania treści rozporządzenia do zmiany domeny internetowej właściwej ministerstwu finansów.

Na skutek włączenia strony internetowej ministerstwa finansów do Portalu Gov.pl, podmioty upoważnione do przekazywania informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną – adres na jaki powinny przekazywać przedmiotowe informacje znajdą na stronie internetowej (www.gov.pl/web/finanse) w Portalu Gov.pl, a nie jak przed 19.2.2019 r. pod adresem domeny internetowej ministerstwa finansów www.mf.gov.pl.