Tak stwierdził Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 12.3.2020 r., 0111-KDIB3-2.4012.886.2019.3.SR).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), jak wynika z art. 2 pkt 27e VATU, to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W omawianej sytuacji chodziło o zbycie ZCP w postaci przeniesienia go jako aportu do komunalnej spółki z o.o. tworzonej z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 6 pkt 1 VATU, przepisów VATU nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS uznał, że w tym przypadku zespół składników majątkowych będących w posiadaniu zakładu budżetowego oraz wykorzystywanych przez niego do realizacji zadań własnych gminy, który po likwidacji zakładu miał być wykorzystywany przez spółkę komunalną do kontynuowania tej działalności, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU. W konsekwencji, wniesienie aportem tych składników do spółki jest wyłączone z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 VATU.