Przekazanie pracownikom szpitala środków ochrony zdrowia a przychód ze stosunku pracy