Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dane dotyczące działania rządowych programów wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem, wywołanym przez epidemię koronawirusa. Jak podkreśla resort w komunikacie, Tarcza koncentruje się na zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania firm.

Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorców za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju – 45 326 086 325 zł. Na zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorcom Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył 8 200 000 000 zł. Przedsiębiorcy korzystają też ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r. – 7 400 000 000 zł.

Duże środki są zaangażowane także w ochronę miejsc pracy: z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano na ten cel 4 855 381 805 zł, a na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 094 114 782 zł. Przedsiębiorcy korzystają też m.in. z mikropożyczek, świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS.

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 452 085 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań. Najczęściej przedsiębiorcy wnioskują o: zwolnienie ze składek ZUS, mikropożyczki oraz przyznanie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.