Zwolnienie to wynika z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 17.2.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2020 r. poz. 291). W rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.8.2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2427) po § 3a dodano § 3b. Na jego podstawie: zwalnia się do 31.10.2020 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do 30.6.2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z 1.7.2020 r.