W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – niektórym płatnikom przesunięto terminy na przekazanie zaliczek na podatek/zryczałtowanego podatku pobranego od podatników.

Przedłuża się terminy przekazania podatku przewidziane w art. 38 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1 PDOFizU.

Przedłużone terminy upływają:

1) 20.5.2021 r. –podatek pobrany przez płatników w październiku 2020 r.,

2) 20.6.2021 r. – podatek pobrany przez płatników w listopadzie 2020 r.,

3) 20.7.2021 r. – podatek pobrany przez płatników w grudniu 2020 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30.9.2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Zi96.04.Z. Zatem dotyczy to m.in. sprzedaży odzieży w wyspecjalizowanych sklepach; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach. Obejmie również działalność restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów; działalność fizjoterapeutyczną; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, a także działalność służącą poprawie kondycji fizycznej, czy rozrywce.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.