Rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.12.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2543) przedłużono termin stosowania papierowych dokumentów dostawy.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 6.8.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585) do zmian polegających na przedłużeniu okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy. Zatem stosowanie papierowego dokumentu przedłużono do 31.1.2021 r.

W § 2 ww. rozporządzenia wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31.12.2019 r. W związku z przedłużeniem okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy przedłużono wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Zatem przedłużono wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, którego przewóz rozpoczął się po 31.12.2019 r.